Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

EPANET-tutkimusverkosto

Blogi

Hae sivustolta

Miten Seinäjoen yliopistokeskus ja Epanet-verkoston tutkimusryhmät toimivat? Se selviää katsomalla kahteen minuuttiin tiivistetty tarina tai lukemalla tuoreita uutisia  Ajankohtaista-sivulta.

 

Epanet - tutkimusyhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla

Epanet on Etelä-Pohjanmaalla toimiva suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto. Kaikki tutkimusverkoston jäsenet toimivat verkostossa itsenäisinä ja tasavertaisina, toisistaan hyötyen. Kokonaisuuden koordinoinnista huolehtii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanetin tavoitteena on vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä. Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan kasvavien toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Erityisesti tuetaan kansallisesti uusia ja monitieteellisiä tutkimusaloja, jotka sijoittuvat informaatioteknologian ja maakunnan vahvojen toimialojen (metalli, elintarvike, puu) yhtymäkohtiin.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston luonnollisen kasvualustan ovat muodostaneet alueella jo pitkään toimineet korkeakouluyksiköt. Verkosto heräteltiin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen toteuttamassa käynnistyshankkeessa vuosina 1999–2001. Ensimmäiset Epanet-tutkimusprofessuurihankkeet alkoivat vuosina 2000 ja 2001. Koska professuurit ovat pääsääntöisesti 5-vuotisia, on osa niistä ehtinyt jo kolmanteen vaiheeseen.

Epanetin avulla tehostetaan tutkimustyötä ja laajennetaan paikallista tutkimus- ja kehittäjäyhteisöä. Samalla luodaan uudenlainen yhteistyöverkosto suomalaisten korkeakoulujen välille. Epanetin yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Epanet-verkoston koordinaatiosta huolehtii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Koordinaatiota varten on saatu resurssit Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta Eteläpohjalaisen tiedeyhteisön tutkimuspalvelujen kehittäminen -hankkeelle 1.1.2010 - 31.8.2014 (kts. loppuraportti). Tällä hetkellä koordinaatiota rahoittaa joukko eteläpohjalaisia kuntia. Koordinaatiossa työskentelevät  kehittämisjohtaja Kimmo Kulmala, projektisihteeri Liisa Leppä sekä erikoissuunnittelijat Nina Harjunpää ja Matti Mäki (kts. yhteystiedot).

Epanet-verkoston tutkimusryhmät ovat osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa. Epanetin toimisto sijaitsee teknologia ja innovaatiokeskus Framissa samoissa tiloissa Seinäjoen yliopistokeskuksen palveluyksikön kanssa.

 

 In English: Epanet - a short introduction (pdf). See also Epanet in a nutshell (pdf).